Handreiking - KBO Maasdriel

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws

Een handreiking
                                               Van Rinus Aarssen;  r.aarssen@kpnmail.nl

Verbondenheid.

Je kunt als mensen zo met elkaar omgaan
dat je innerlijk onbewogen blijft.
Je praat wel met mensen,maar niemand
raak je echt. Je houdt afstand.
Steeds ben je buitenstaander.
 
Behalve afstand kunnen we ook nabijheid
scheppen. Een voorwaarde hiervoor is
ontvankelijkheid. Iedereen moet een royale
kans bij je krijgen. Je moet open willen
staan voor de eigen waarde, de essentie, de
kern van die ander. Iedereen heeft zijn eigen
kwetsbaarheid.
 
De seniorenvereniging KBO Maasdriel
heeft in haar activiteitenprogramma steeds
veel ontmoetingsmomenten voor haar leden.
Er wordt goed gebruik van gemaakt.
Het creëert verbinding.
 
Logisch dat ook een weg gezocht wordt
naar de minder mobiele leden. Ook onder
hen is behoefte aan contact en ontmoeting,
aan verbondenheid.
Vanuit “Zorg & Welzijn” wordt er aan gewerkt.
                    …………….

           


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu