Statutenwijziging KBO Maasdriel.
De huidige statuten van onze vereniging dateren van februari 2005.
Door verschillende, vooral wets-, wijzigingen zijn deze statuten niet meer up-to-date.
KBO Brabant heeft door een notarissenkantoor in Den Bosch modelstatuten voor de afdelingen laten opstellen. Deze zijn goedgekeurd door de ALV van KBO Brabant in november verleden jaar.
Wij willen deze modelstatuten, uiteraard voorzien van onze gegevens, voor onze vereniging van toepassing laten verklaren.
Dat moet via een notariële akte. Deze is opgesteld door het notarissenkantoor in Kerkdriel.
Als u geïnteresseerd bent en u kunt dit concept niet via de website lezen, laat het dan even weten aan de (waarnemend) secretaris. Deze zorgt dan voor een papieren versie.
Deze  concept versie kan dan door onze leden worden goedgekeurd in de  ALV in oktober.
Pas na deze goedkeuring kunnen we deze concept statuten ondertekenen bij de notaris, waarna deze op de datum van ondertekening van kracht worden.

Het Bestuur

Concept Statutenwijziging KBO Maasdriel


 Terug naar nieuws