Bestuur en organisatie.
Voorzitter
Vacature

Secretaris
Vacature

Penningmeester en Activiteiten (a.i. Secretaris)

Berrie Monster
Venuslaan 9    
5331VA Kerkdriel   
0418-633255
Rekeningnummer KBO Maasdriel: NL57 RABO 0125 1506 60

Vice voorzitter, Organisatie, Beleid en Oudereneducatie

Pieter Both
Rooijensestraat 1c
5333PB Hoenzadriel
0418-640520

Coordinator Z&W en Open eettafel

Marianne Lagarde-Veth
Gouwakker 8
5321WG Hedel
073-5994508

Dagtochtjes en Klussendienst

Maria Verhoeven
Nederlandstraat 25
5331XV Kerkdriel
0418-750376

Vrijwillige Ouderen Adviseur

Mari Nendels
Reinaldstraat 42,
5331XC  Kerkdriel
06-21960963


Notulist

Roel Dijkstra

Ledenadministratie
Ria van Eeuwijk-van der Linden
Binnenquartier 7
5331CX  Kerkdriel
0418-632840