Zorg & Welzijn.
Zorg en Welzijn is een van de kernactiviteiten van onze afdeling en behelst de meer directe en individuele hulp aan ouderen op allerlei gebied. Dit kunnen ook klusjes of persoonlijk advies zijn.
Er is een groep van ca. 20 mensen, bestaande uit coördinatoren, ouderenadviseurs, belastingdeskundigen en een bezoekgroep, die een breed scala aan mogelijkheden heeft om ouderen te adviseren, bij te staan en eventueel uit een isolement te halen.

Voorbeelden zijn:
  • Bezoek eenzamen, zieken, invaliden, weduwen en weduwnaars
  • Hulp en advies over Wmo, huisvesting en mantelzorg
  • Hulp en advies over administratieve en belastingzaken
  • Telefonisch contact
  • Open eettafels voor leden en niet-leden
  • Kaartjes en bloemen om troost te geven of felicitaties te sturen
  • Herdenkingsdienst overledenen

Klik hier voor de Zorg & Welzijn contactlijst

Klik hier voor het Zorg & Welzijn protocol