Jaaroverzicht 2023.
Het jaaroverzicht is bedoeld voor onze leden maar ook voor diegenen die ons een warm hart toedragen en allen waarmee we samenwerken. Zie het als een verantwoording voor de steun die we van u hebben mogen ontvangen. We zijn trots op alles wat er is gebeurd en nog gaat gebeuren.

Klik hier om het te bekijken.

Heeft u nog vragen, aanvullingen of opmerkingen dan horen we het graag.

Een gedrukt exemplaar is te verkrijgen bij Pieter Both. Bel hem daarvoor even op 0418-640520.Terug naar nieuws